Hoşgeldiniz :
AMAÇLARIMIZ
 
--counter--
Batı Anadolu Teknoloji

Vizyon ve misyon tanımlarımız doğrultusunda stratejik amaçlarımız 4 ana başlık altında tanımlanmıştır:

Amaç 1: Ülkemizin yoğun teknolojiye dayalı stratejik ihtiyaçlarının milli çözümler ile karşılanmasında öncü olmak ve azami katkı sağlamak.

Amaç 2: Stratejik iş ortağı olarak teknoloji yönetim süreçlerinde danışman bir firma olmak.

Amaç 3: Yurt içinde ve yurt dışında hedeflenen bölgelerde yazılım geliştiren önde gelen firma ve sistem entegratörü olmak.

Amaç 4: Yenilikçi, verimli ve rekabet gücü yüksek bir firma olmak.

 
Kurumsal Web Sitesi